0   książek
 
Kategorie
Bestsellery
Poleć znajomemu...
Tu wpisz e-mail znajomego
» Księgarnia » Z nr 278 - Fakturowanie i ewidencjonowanie faktur... wyd II


Z nr 278 - Fakturowanie i ewidencjonowanie faktur... wyd II
"Z nr 278 - Fakturowanie i ewidencjonowanie faktur... wyd II"

 "Z nr 278 - Fakturowanie i ewidencjonowanie faktur w świetle zmian w prawie karnym ( wybrane zgadnienia )   wydanie II rozszerzone"

 

Słowo wstępne

Dzień 1 marca 2017 r. jest jedną ze znaczących dat

współczesnej ewolucji polskiego systemu podatkowego. Od

tego dnia zostały podniesione do rangi przestępstw pospolitych

czyny związane z wystawianiem i ewidencjonowaniem

faktur w rozumieniu ustawy o VAT. Miliony osób na co dzień

uczestniczą w ich wystawianiu i wprowadzaniu do ewidencji.

Zmienia to znacząco hierarchię ważności spraw, którymi

zajmują się podatnicy, w tym wszyscy pracownicy odpowiedzialni

za wystawianie i „używanie” tych faktur.

Wejście w życie trzech nowych przestępstw:

– podrabiania i przerabiania faktur w celu użycia jako

autentyczną,

– poświadczenie nieprawdy na wystawianej fakturze,

– użycie faktur sfałszowanych (podrobionych, przerobionych

lub poświadczających nieprawdę) w okolicznościach

faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia

należności publicznej lub jej zwrotu (czyli zaewidencjonowanie

dla potrzeb podatkowych),

zmienia praktycznie świat każdego podatnika i jego hierarchię

istotności. Istotą czynów zabronionych dotyczących powyższych

faktur jest „wystawienie” lub „użycie”:

– w celu użycia jak autentyczną,

– w zakresie okoliczności fakturowych mogących mieć

znaczenie dla określenia należności publicznej lub jej

zwrotu albo zwrotu innej należności publicznej.

Cel użycia jak autentyczną jest oczywisty: tylko wtedy

może być popełnione przestępstwo, aby ktoś fałszując faktury

po to, aby jej użyć jako autentyczną lub posługuje się

sfałszowaną przez kogoś fakturą jak autentyczną. Co należy

przez to rozumieć? Są nimi te działania, które mogą mieć

wpływ na rozliczenia podatkowe, czyli:

– prowadzenie ewidencji podatkowych dla potrzeb złożenia

deklaracji,

– uwzględnienie w deklaracji podatkowej kwot wynikających

ze sfałszowanych faktur.

Dopiero bowiem zaewidencjonowanie tych dokumentów

w rejestrach podatkowych oraz zadeklarowanie tych kwot

zgodnie z przepisami prawa podatkowego może mieć wpływ

na określenie należności publicznych lub ich zwrotów. Czyli

ryzyko popełnienia tych czynności pojawia się w związku

z rutynowymi działaniami rozliczeniowymi: prowadzeniem

ksiąg podatkowych i sporządzaniem deklaracji.

Wszystkie osoby uczestniczące w wystawianiu lub

posługiwaniu się fakturami muszą zrozumieć sens tych przepisów

i podjąć działania mające na celu zapobieżenie popełnienia

tych przestępstw. Niniejsza publikacja autorstwa

ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją prof.

dr hab. Witolda Modzelewskiego ma ułatwić Czytelnikom

zmierzenie się z tymi zagrożeniami.

Wydawca

 

 36,00zł
Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 17 sierpień 2017.
Recenzje