0   książek
 
Kategorie
Poleć znajomemu...
Tu wpisz e-mail znajomego
» Księgarnia » Promocje » PDF Z nr 275 - Koment. do ustawy o pod. doch. od osób fizycznych


PDF Z nr 275 - Koment. do ustawy o pod. doch. od osób fizycznych
"PDF Z nr 275 - Koment. do ustawy o pod. doch. od osób fizycznych"

WERSJA PDF

Stan prawny 01 marca 2017r.

„Komentarz  do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyd. IX zaktualizowane”

 
Wszyscy Klienci którzy zakupią książkę w wersji drukowanej otrzymają  Zeszyt nr 275 - Komentarz do podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w wersji PDF


Przedstawiamy Państwu siódme wydanie cenionej publikacji, jaką jest Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego i Jerzego Bielawnego. Niniejszą edycję przygotowali prawnicy Instytutu Studiów Podatkowych, specjalizujący się od lat w problematyce podatków dochodowych.

Przekazując Państwu tę publikację, Wydawca wyraża nadzieję, że będzie ona przydatna w zinterpretowaniu oraz zastosowaniu coraz bardziej skomplikowanych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz zawiera kompendium wiedzy o tym podatku. Został napisany przez grono ekspertów w sposób w pełni profesjonalny, a zarazem przystępnym językiem.

 
W porównaniu z poprzednim, wydaniem, które obejmowało stan prawny na rok 2009, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. nastąpiły daleko idące zmiany. Niestety, wielu z nich nie można ocenić pozytywnie. Kolejne nowelizacje przynoszą bowiem zamiast uproszczenia przepisów dalsze ich komplikowanie, zamiast przejrzystych regulacji – przepisy coraz mniej starannie przygotowane pod względem legislacyjnym, zamiast spójnych uregulowań – luki merytoryczne, zamiast kompleksowej przebudowy systemu opodatkowania osób fizycznych – chaotyczne, niespójne i niedopracowane rozwiązania cząstkowe, i wreszcie zamiast nowatorskich i przemyślanych rozwiązań – utrzymywanie anachronicznych regulacji (np. sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy) przy równoczesnym likwidowaniu wielu potrzebnych instytucji (m.in. ulg inwestycyjnych czy zwolnień przedmiotowych).

 
Jak z tego wynika, żaden z autorskich dezyderatów stawianych w poprzednich wydaniach tego komentarza nie został zrealizowany. Nadal oczekujemy zatem na kompleksową przebudowę podatku dochodowego od osób fizycznych.

 
Zeszyt 275    907 stron

 

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji na: http://www.isp-modzelewski.pl/polityka-prywatnosci-i-warunki-przetwarzania-danych-osobowych


  



140,00zł
Data dodania produktu do sklepu: środa, 12 lipiec 2017.
Recenzje