0   książek
 
Kategorie
Bestsellery
Poleć znajomemu...
Tu wpisz e-mail znajomego
» Księgarnia » Książki » Z nr 197 Materialne prawo podatkowe


Z nr 197 Materialne prawo podatkowe
"Z nr 197 Materialne prawo podatkowe"

Materialne prawo podatkowe (wyd. VII rozszerzone i zaktualizowane st.prawny 2009.06.01 ) Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników siódme, zaktualizowane i rozszerzone o kwestie związane z prawem wspólnotowym wydanie podręcznika akademickiego, którego przedmiotem jest materialne prawo podatkowe. Książka ta uwzględnia stan prawa podatkowego na dzień 1 czerwca 2009 r. Już ponad dziesięć lat niniejszy podręcznik jest wykorzystywany przez studentów wielu uczelni, w tym zwłaszcza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Celem tej publikacji jest przedstawienie podstawowych problemów teoretyczno-prawnych polskiego materialnego prawa podatkowego – części szczegółowej. Autorzy w sposób syntetyczny przedstawiają zagadnienia: podatków obrotowych, dochodowych i majątkowych. Dla lepszego poznania omawianej problematyki, w książce zamieszczono ważniejsze cytaty z przepisów obowiązującego prawa podatkowego i dzięki temu studenci w ułatwiony sposób mogą skonfrontować wywody teoretyczno-prawne z dorobkiem polskiego ustawodawcy. Niniejsza publikacja jest adresowana do studentów pragnących poznać podstawy wiedzy na temat prawa podatkowego. Stanowi ona naturalne dopełnienie książki pt. „Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego”, która doczekała się już siedmiu wydań. Wydawca dziękuje za uwagi i sugestie.
 

Plik PDF

Nr zeszytu: 197
Wydanie: Czerwiec 2009
Nr ISBN: 978-83-89496-93-5
Format: B5
Liczba stron: 253

 

 

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji na: http://www.isp-modzelewski.pl/polityka-prywatnosci-i-warunki-przetwarzania-danych-osobowych31,20zł
Dostępne opcje:
Wersja:
Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 03 wrzesień 2009.
Recenzje


Klienci którzy zakupili ten produkt, kupili również:


Z nr 241-Współczesne problemy materialnego prawa podatkowego wyd

Z nr 241-Współczesne problemy materialnego prawa podatkowego wydZ nr 243-Nowe zasady i formy fakturowania dla potrzeb podatku od

Z nr 243-Nowe zasady i formy fakturowania dla potrzeb podatku odZ nr 247 -Generalna Przebudowa Podatku od Towarów i Usług 1 styc

Z nr 247 -Generalna Przebudowa Podatku od Towarów i Usług 1 styc

Z nr 237 Generalna przebudowa podatku od towarów i usług wyd II

Z nr 237 Generalna przebudowa podatku od towarów i usług wyd II

Z nr 204 Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego wyd IX

Z nr 204 Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego wyd IX

Z nr 183 Problematyka odpowiedzialności karnej,karnoskarbowej i

Z nr 183 Problematyka odpowiedzialności karnej,karnoskarbowej i