0   książek
 
Kategorie
Bestsellery
Poleć znajomemu...
Tu wpisz e-mail znajomego
» Księgarnia » PDF Polska-Rosja. Tom III . Wojny nie będzie.


PDF Polska-Rosja. Tom III . Wojny nie będzie.
"PDF Polska-Rosja. Tom III . Wojny nie będzie."

 Wersja PDF

 Witold Modzelewski

Wstęp. Nasze rozliczenia i obsesje

Niniejsza książka stanowi kolejny uporządkowany zbiór artykułów o stosunkach polsko-rosyjskich. Tom trzeci zawiera teksty, które ukazały się w latach 2015–2016 w ramach stałego, cotygodniowego cyklu w serwisie będącym dodatkiem elektronicznym do miesięcznika „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” (w dziale Publicystyka). Poprzednie tomy – Szkice polsko-rosyjskie (2014 i 2015 – drugie wydanie) oraz Polska – Rosja. Co dalej? (2015) – zawierały artykuły opublikowane w latach 2014–2015.

Niniejszy tom podzielony jest na trzy rozdziały, które odpowiednio dotyczą XIX i XX wieku oraz czasów współczesnych. O stosunkach stricte polsko-rosyjskich możemy mówić tylko w odniesieniu do XIX i XXI wieku, gdyż przez większość wieku XX faktycznie nie było „Rosji” – jej miejsce zajął twór prawnomiędzynarodowy, formalnie będący związkiem kilkunastu państw, pod nazwą Związku Radzieckiego (Sowieckiego). W tych czasach panowało, przynajmniej w Polsce, silne przekonanie, że tworzące go państwa są czymś zupełnie sztucznym, a faktyczny monolit tego tworu jest czymś trwałym, w dodatku będącym formą współczesnego „rosyjskiego imperializmu”. Nikt nie umiał przewidzieć, że państwem, które zainicjuje wystąpienie z tego związku, a tym samym rozwiązanie ZSRR, będzie… Rosja, która namówiła do tego także dwie pozostałe słowiańskie republiki – Białoruś i Ukrainę. Czy to paradoks? Nie. To nasze diagnozy były nic niewarte. Związek Radziecki nie był (choć później bardzo chciał być) formą „rosyjskiej ekspansji”. Wręcz odwrotnie – służył początkowo zniszczeniu Rosji, a następnie jej asymilacji w wielkim „społeczeństwie radzieckim” w imię komunistycznej, czyli zachodnioeuropejskiej utopii. Co miało pozostać rosyjskiego w tym tworze? Niewiele: język oraz w sumie niewielka, dobrze wyselekcjonowana część jeszcze rosyjskiej kultury, a także zawłaszczona i zinterpretowana w sposób „socjalistyczny” i „postępowy” historia sprzed 1917 roku.

Wyznawcy teorii prometejskiej, którzy od ponad stu lat opowiadali się za rozbiorem od środka Rosji (później Związku Radzieckiego) w imię idei „samostanowienia narodów”, nie dopuszczali myśli, że Rosja będzie inicjatorem likwidacji państwa sowieckiego, a „kraje związkowe” staną się w zasadzie z dnia na dzień pełnoprawnymi państwami. Sądzę, że nie było innej drogi pozbycia się bolszewickiego dziedzictwa, które z istoty było największym wrogiem Rosji. Prawdą jest również, że likwidacja tego państwa z zachowaniem w wielu przypadkach sztucznych granic państwowych, nakreślonych arbitralnie w czasach radzieckich, stworzy na długie dziesięciolecia problemy będące zarzewiem konfliktów, także militarnych. Będą one trwać, a ponowna integracja polityczna niektórych państw byłego ZSRR będzie mieć wiele twarzy. Istniejąca poza granicami Rosji wielka, ponad dwudziestomilionowa mniejszość rosyjska będzie głównym wyznacznikiem działań władz w Moskwie. Zachodzące w tym czasie procesy migracyjne i demograficzne spowodują trwałe zmiany w tych państwach – w części z nich mniejszość rosyjska umocni swoją pozycję, a w części – jej wpływy osłabną. Prawdopodobnie na Łotwie i w Estonii mniejszość ta stanie się większością, która może nawet wygrać wybory.
 Co to dla nas oznacza? Polska przez wiele lat jeszcze nie znajdzie się w orbicie zainteresowań Rosji, choć była „rosyjskim problemem” przez poprzednie dwieście lat. To dobrze. Nie warto reaktywować tej roli, bo zawsze przynosiło to nam klęski.
Wywoływanie konfliktów z Rosją nie leży w naszym interesie.
 
 
 
 
 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji na: http://www.isp-modzelewski.pl/polityka-prywatnosci-i-warunki-przetwarzania-danych-osobowych

 
 


30,00zł
Data dodania produktu do sklepu: środa, 05 kwiecień 2017.
Recenzje